U bent hier

Materies

VAKGEBIEDEN (ADVOCAAT ECHTSCHEIDINGEN ANTWERPEN)

Het kantoor van (echtscheidings-) advocaat Roel JANSSENS te Antwerpen is een algemeen kantoor dat principieel elk juridisch probleem behandelt, zowel voor u als eisende partij als verwerende partij.

De nadruk ligt evenwel op burgerlijk recht in de meest brede betekenis, waarin naast familierecht, echtscheidingen, bouwrecht, contracten - en aansprakelijkheidsrecht ook verkeersproblemen een prominente plaats innemen.

Schematisch:

  • Burgerlijk recht: eigendom, burenhinder, erfdienstbaarheden, ….
  • Familierecht: adoptie, afstamming, samenlevingscontracten, echtscheidingen, ….
  • Handelsrecht: handelshuur, consumentenrecht, dadingen, contractbegeleiding, …
  • Invorderingen onbetaalde facturen.
  • Jeugdrecht: zowel burgerlijk als correctioneel.
  • Verbintenissenrecht: huur, koop-verkoop, pacht, ….
  • Verzekeringsrecht: verkeersinbreuken, menselijke schade , ....
  • Bouwrecht, ....

Voor verdere info: bekijk de Algemene Voorwaarden