U bent hier

Kosten & Erelonen

DUIDELIJKE BETAALBARE ERELOONAFSPRAKEN

Bij de eerste consultatie of bij de opstart van het dossier worden duidelijke ereloon afspraken gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de behaalde resultaten. Wanneer belangrijke kosten dienen gemaakt te worden, worden deze met u vooraf besproken waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld telkenmale te beslissen of u ze al dan niet maakt na uitvoerig advies over het nut van deze kosten. Een eerste kort verkennend gesprek kost € 75 excl. BTW voor een uurtje advies, cash te betalen bij dit vrijblijvende onderhoud. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW!

EEN ADVOCAAT ADVISEERT

Als advocaat ben ik uw "eerste rechter". Aldus zal tijdens het advies de reële slaagkans van de vooropgestelde benadering worden uitgelegd. Onhaalbare of onrealiseerbare oplossingen worden daarom reeds van bij de aanvang afgewezen, waarbij weliswaar onmiddellijk gezocht wordt naar alternatieven. 
Door deze benadering kan kostenbesparend worden gewerkt. Een negatief advies tot procedure kan ook schriftelijk worden verleend, zodat cliënt in de gelegenheid verkeert om een tweede opinie te vragen.
Een eerste consultatie kan zich ook beperken tot een eerste verkennend gesprek en advies. Aldus behoudt de cliënt steeds de mogelijkheid om na een eerste consult te beslissen of al dan niet een dossier wordt geopend. Als advocatenkantoor achten wij het onze plicht om de meest ingewikkelde juridische problemen aan een cliënt uit te leggen in een begrijpelijke mensentaal. Hierbij achtten wij het belangrijk dat de cliënt in elke fase van de procedure exact begrijpt wat er met zijn zaak gebeurt.

ONKOSTEN

De kosten omvatten de kantoorkosten en zijn steeds vaststaand en worden berekend per eenheid.

 

Aanmaak dossier

€ 50 excl. BTW

 

Briefwisseling, fax, ….

€ 10 excl. BTW/st

 

Email

€ 5 excl. BTW/st

 

Kopies

€ 0,25 excl. BTW/st

 

Kilometervergoeding

€ 0,62 excl. BTW/km

ERELONEN

De erelonen is de vergoeding van de geleverde prestaties van advocaat Roel JANSSENS. Zoals hierboven reeds gezegd is het altijd mogelijk daaromtrent voorafgaandelijk duidelijke afspraken te maken, die op vraag kunnen worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Het dient opgemerkt dat bij de berekening van het ereloon alle gepresteerde uren worden aangerekend, waarbij er een eventuele afwijking kan worden toegestaan in functie van hoogdringendheid van de tussenkomst, de materie en het resultaat.

De berekening van het ereloon kan gebeuren op drie verschillende manieren:

  • Uurtarief: De prestaties van advocaat Roel JANSSENS worden aangerekend aan een basistarief van in beginsel € 125 excl. BTW/u 
  • Waardetarief:

 

€ 0,0 tot € 1.250,00,-

30 %

 

€ 1.251,00,- tot € 2.500,00,-

20 %

 

€ 2.501,00,- tot € 5.000,00,-

15 %

 

€ 5.001,00,- tot € 50.000,00,-

10 %

 

€ 50.001,00,- tot € 125.000,00,-

7,5 %

 

boven € 125.000,00,-

5 %

  • Prestatietarief: Voor zeer welomschreven opdrachten kan u met advocaat Roel JANSSENS overeen komen dat deze binnen een zeer welomlijnd kader worden gepresteerd aan een nog te bepalen forfaitair bedrag.